Hà Nội: Quận Long Biên được quy hoạch từ công nghiệp sang đô thị