Hà Nội: 73 tỷ đồng chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh đô thị (!?) Nỗi bật

Theo đề án cải tạo thay thế cây xanh của Sở Xây dựng trình TP, năm 2015 này Hà Nội sẽ thay thế, trồng lại hơn 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố, với nguồn kinh phí thực hiện hơn 73 tỷ đồng. 

Sở Xây dựng đề xuất 73 tỷ đồng chặt hạ thay thế 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố năm 2015
(Ảnh minh họa)

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tỉ lệ cây xanh trong đô thị còn thấp, có chỗ không có hoặc đạt dưới 50 cây/1km. Mặt khác hệ thống cây xa­nh chưa phát huy được tầm quan trọng trong hệ sinh thái môi trường. Cây xanh trồng hai bên đường phố góp phần quan trọng, là bộ mặt của Thành phố. Vì vậy ngoài công tác quản lý, bảo vệ các cây xanh đô thị hai bên đường phải tiếp tục trồng bổ sung và thay thế các cây cong xấu, già cỗi sâu mục và cây không đúng chủng loại trên các tuyến đường phố.

Cũng theo khảo sát của Sở Xây dựng, cây xanh Hà Nội được trồng trên 500 tuyến phố với hơn 100 loài, trong đó 25 loài có số lượng cá thể lớn. Số lượng cây trồng khoảng 50.000 cây với chủ yếu như Xà cừ 5.000 cây, Muồng 5.500 cây, Bằng lăng 5.500 cây, Phượng 3.800 cây, Sữa 3.800 cây, Bàng 2.800 cây, Chẹo 2.000 cây, Sấu 2.200 cây... Các loài cây trên là cây xanh truyền thống của Hà Nội, trong đó Xà cừ là loài được trồng nhiều ở các tuyến phố cổ, phố cũ với ưu điểm là cây cao, tán rộng.

Qua công tác khảo sát trên 190 tuyến phố cải tạo, thay thế cây xanh đô thị của 10 quận, theo Sở Xây dựng thì có hơn 29 nghìn cây xanh đường phố, trong đó còn nhiều loài cây không thuộc chủng loại cây đô thị (cây cấm trồng) như dâu da, vông, dướng, trứng cá, bông gòn... Một số cây đô thị trong quá trình sinh trưởng phát triển bị các tác động khách quan làm cho cây cong, xấu, nghiêng gây cản trở giao thông, không đảm bảo cảnh quan đô thị, một số cây chết, sâu mục không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão...

Sở Xây dựng cho rằng, các cây này cần được chặt hạ và trồng thay thế bằng loài cây chủ đạo của tuyến phố. Qua đó trong năm 2015 này Hà Nội sẽ thay thế 4.500 cây không đúng chủng loại (cây cấm trồng) trên 190 tuyến phố. Bên cạnh đó còn có khoảng 2.200 cây cong, nghiêng,nguy hiểm, cây cong xấu, cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị cần thay thế.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ thực hiện đồng thời công tác thay thế, dịch chuyển, chặt hạ, trồng mới cây, bó vỉa gốc cây, trồng cây cảnh dưới gốc... Ngoài ra đơn vị được giao nhiệm vụ cũng sẽ khảo sát toàn bộ hệ thống cây bóng mát trên các tuyến đường phố còn lại của 10 quận nội thành để đánh mã số quản lý. Khối lượng dự kiến thực hiện như sau: 45.738 cây/470 tuyến phố/10 quận.

Để thực hiện thay thế, trồng lại hơn 6.700 cây xanh các loại này, Sở Xây dựng đề xuất xin TP nguồn kinh phí thực hiện giai đoạn 2014-2015 là 73,38 tỷ đồng, được huy động từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế.

Nguồn: Infonet