Hải Phòng sắp có cảng cạn đầu tiên

 

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công vừa ký quyết định 2200/QĐ-BGTVT về công bố mở cảng cạn Đình Vũ - Quảng Bình. Theo đó, cảng cạn này có vị trí tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ, Thành phố Hải Phòng. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

Sẽ có thêm cảng cạn Đình Vũ - Quảng Bình tại KCN Đình Vũ

Sẽ có thêm cảng cạn Đình Vũ - Quảng Bình tại KCN Đình Vũ

Mục tiêu của cảng cạn Đình Vũ - Quảng Bình nhằm khai thác, kinh doanh dịch vụ và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng cạn phù hợp với quy định Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Quyết định nêu rõ, Chủ đầu tư cảng cạn (Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình) thực hiện các trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp khai thác cảng theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và quy định cùa pháp luật có liên quan; tổ chức khai thác cảng cạn khi đã hoàn thành đầy đủ thủ tục và đúng mục đích, bảo đảm an toàn, an ninh, phòng chống cháy, nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Cảng cạn ICD Lào Cai

Cảng cạn ICD Lào Cai

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng cạn Đình Vũ - Quảng Bình theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ GTVT giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của cảng cạn theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan.

ICD là viết tắt của cụm từ Inland Container Depot – điểm thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu nằm trong nội địa. Cảng cạn được coi là một mắt xích quan trọng trong vận tải đa phương thức, góp phần giảm chi phí vận chuyển, giảm thời gian lưu hàng tại cảng, với chức năng chính là điểm thông quan hàng hóa nội địa, bãi chứa container có hàng, container rỗng và container hàng lạnh, vận chuyển hàng dự án, hàng siêu trọng, thủ tục Hải quan,...

Ở Việt Nam có rất nhiều cảng cạn được ra đời từ hàng chục năn nay như: ICD Đồng Nai, ICD Biên Hòa, ICD Tân Cảng - Sóng Thần, ICD Mỹ Đình, ICD Hải Dương,...Các cảng cạn này là bộ phận không thể thiếu của cảng biển nó đóng góp vai trò quan trọng trong việc tăng khả năng lưu thông hàng hóa của cảng biển nói chung và tăng khả năng vận chuyển container từ cảng vào nội địa nói riêng.

Trung Thành (Nguồn: DĐ DN)