Cựu thượng tá quân đội Út 'Trọc' dùng bằng giả để thăng tiến