Gần 2.000 tỷ đồng xây đường băng cho sân bay Cam Ranh