Yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo BQL Dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

 

Bộ Khoa học và Công nghệ phải tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, quản lý khai thác quỹ đất, thu hút đầu tư và chưa kịp thời phát hiện những thiếu sót, vi phạm.

 

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Thất - Hà Nội.

 

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 1062/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý với các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về xử lý sau thanh tra tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

“Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND TP Hà Nội, Ban Quản lý dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) thực hiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong quý II/2015”- văn bản số 1062 nêu rõ.

Kiểm điểm lãnh đạo Ban Quản lý dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, quản lý khai thác quỹ đất, thu hút đầu tư và chưa kịp thời phát hiện để chấn chỉnh những thiếu sót, vi phạm của Ban Quản lý dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

“Chỉ đạo kiểm điểm lãnh đạo Ban Quản lý dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thời kỳ từ năm 2004 đến tháng 11/2012, các đơn vị thuộc Ban và các cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, vi phạm được nêu tại kết luận thanh tra, có biện pháp xử lý phù hợp”- Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị.

Ngoài ra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP Hà Nội kiểm điểm rút kinh nghiệm về các thiếu sót, khuyết điểm liên quan đến chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm và xem xét trách nhiệm đối với Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Thạch Thất, huyện Quốc Oai và các cá nhân có liên quan đến những vi phạm trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư; tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chưa thu tiền sử dụng đất và tiền đầu tư hạ tầng của Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Lã Vọng từ tháng 1/2011 với số tiền trên 46,23 tỷ đồng.

 

Phối cảnh Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

 

UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Quốc Oai, UBND huyện Thạch Thất và các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm những trường hợp xây dựng, cơi nơi trái phép, mua bán chuyển nhượng trái quy định. Giải quyết dứt điểm đúng quy định của pháp luật các vụ khiếu kiện của người dân về đền bù giải phóng mặt bằng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; xử lý các vi phạm (nếu có) theo quy định.

Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch phát triển đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; phê duyệt cơ chế thu hút, chính sách đãi ngộ đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động tại Ban quản lý dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

“Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Quản lý dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo chức năng, nhiệm vụ được giao”- Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thu hồi khu đất đã giao cho công ty Lã Vọng

Về xử lý kinh tế, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thu hồi gần 3 tỷ đồng từ 3 đơn vị, nộp ngân sách Nhà nước; yêu cầu các nhà thầu thi công khắc phục, hoàn trả dự án tài sản, vật tư còn thiếu khi bàn giao số tiền gần 1,6 tỷ đồng. Giảm trừ quyết toán đối với các đơn vị thực hiện các dự án đường các tuyến A, B, C, E; dự án Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao… với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

“UBND TP Hà Nội thu hồi diện tích 30.619 m2 đất đã giao cho Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Lã Vọng trả lại cho dự án tái định cư của huyện Quốc Oai để xây dựng khu thể thao và các công trình công cộng”- thông báo kết luận thanh tra nêu rõ.

Tổng công ty Vinaconex thu hồi số tiền 910,49 triệu đồng từ 2 đơn vị thi công hạng mục san nền, đường giao thông Khu công nghiệp Bắc Phú Cát: Công ty cổ phần xây dựng số 21 phải nộp 339,5 triệu đồng và Công ty cổ phần xây dựng 12 phải nộp gần 571 triệu đồng.

UBND huyện Quốc Oai bố trí vốn trả lại dự án tái định cư Vai Réo theo đúng tiến độ được phê duyệt với số tiền trên 15 tỷ đồng; yêu cầu UBND xã Phú Cát nộp lại khoản tiền trên 1,63 tỷ đồng về ngân sách huyện Quốc Oai.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Ban Quản lý dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời kiểm tra, rà soát, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đã được đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn vi phạm, không triển khai đầu tư theo quy định.

 

theo dantri.com