TP.HCM yêu cầu giảm tần suất tổ chức lễ hội

 

Bên cạnh việc yêu cầu giảm tần suất tổ chức lễ hội, và chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội, UBND TP.HCM cũng nghiêm cấm hoạt động đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch tại di tích.

Mới đây UBND TP.HCM đã ban hành công văn “khẩn” do Phó chủ tịch UBND Hứa Ngọc Thuận ký, trong đó nêu rõ những yêu cầu của TP đối với hoạt động lễ hội được tổ chức trong thời gian tới tại địa phương này.

 

Người dân đi lễ tại một ngôi chùa ở TP.HCM.

 

Theo công văn, thủ trưởng các sở, ngành, UBND quận, huyện được yêu cầu chịu trách nhiệm báo cáo Thường trực UBND TP về kế hoạch, chương trình, nội dung, cũng như quy mô, tần suất tổ chức lễ hội để đảm bảo “không phô trương, lãng phí, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc”.

 

Công văn cũng chỉ đạo phải thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng, lưu thông tiền tệ, đặc biệt tại các di tích, công trình tôn giáo, tín ngưỡng, nơi tổ chức lễ hội. Quản lý việc đặt tiền lễ, tiền giọt dầu đảm bảo văn minh, tiết kiệm, hợp lý.

 

Bên cạnh đó hoạt động đổi tiền lẻ để hưởng phí chênh lệch cũng bị nghiêm cấm thực hiện. Trong khi việc cung tiến, tiếp nhận đồ cung tiến vào di tích, công trình tín ngưỡng, tôn giáo phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

 

Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan đơn vị được yêu cầu không sử dụng thời gian làm việc, xe công đi lễ hội, trừ trường hợp được phân công thực thi công vụ. Hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội, và giảm tần suất tổ chức lễ hội, nhất là những lễ hội có quy mô lớn.

 

UB cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông và đài Thành phố tăng cường tuyên truyền các nội dung trên, và không lạm dụng truyền hình trực tiếp để huy động tài trợ cho việt tổ chức lễ hội, ngày hội. Lãnh đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện cũng được yêu cầu phải thực hiện nghiêm chỉ đạo này.

 

Nguyễn Cường

Nguồn: Infonet.vn