Đồng ý chuyển Mobifone thành Tổng công ty viễn thông