PCI Hòa Bình - Từ tụt hạng phấn đấu vào nhóm khá

Trong kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2015, Hòa Bình đặt mục tiêu nâng dần vị trí xếp hạng PCI trung bình so với cả nước (từ vị trí thứ 41 đến vị trí thứ 47) ngay trong năm 2014; Từ năm 2015 trở đi sẽ đạt mức trên trung bình và vào nhóm khá (từ vị trí thứ 14 đến vị trí thứ 40) - ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết.

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình

Trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư vào tỉnh. Các giải pháp được triển khai như: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng; xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, kinh doanh. Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh đã được cải thiện đáng kể, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cản trở việc thu hút đầu tư, thủ tục hành chính còn rườm rà, trình tự, các bước giải quyết thủ tục hành chính còn chồng chéo, chưa rõ ràng; khả năng tiếp cận thông tin của doanh nghiệp còn khó khăn; tính năng động trong triển khai cơ chế, chính sách của một số cơ quan đơn vị còn chưa cao… UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND năm 2013 về xây dựng lộ trình cụ thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tuy nhiên việc triển khai của các ngành, địa phương chưa tích cực. Chính vì vậy, năm 2013 chỉ số PCI của Hòa Bình bị tụt hạng so với các địa phương khác trên toàn quốc.

Để khắc phục và cải thiện chỉ số PCI cho các năm tiếp theo thì ngay từ lúc này tỉnh Hòa Bình đã có những chiến lược cụ thể như thế nào, thưa ông?

Để từng bước cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời nâng cao thứ bậc chỉ số PCI của tỉnh, vừa qua UBND tỉnh đã có Chỉ thị 08/CT-UBND (ngày 19/5/2014) yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện được các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, phải xác định rõ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số PCI của tỉnh là trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị; là nhân tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ hai, mỗi cơ quan, đơn vị phải xác định rõ từng công việc, chỉ tiêu cụ thể và giao cho mỗi cá nhân, mỗi bộ phận cụ thể chịu trách nhiệm thực hiện. Theo dõi, đánh giá thường xuyên kết quả công việc, những chỉ tiêu đạt được. Qua đó, xác định những chỉ tiêu còn yếu, còn chưa đạt để có giải pháp khắc phục và kiểm điểm trách nhiệm cơ quan, đơn vị và cá nhân chậm triển khai hoặc thực hiện không nghiêm túc, không đúng quy định.

Việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao thứ bậc chỉ số PCI của tỉnh là công việc thường xuyên, liên tục. Các ngành, các địa phương không được thỏa mãn với kết quả đã đạt được, mà phải đảm bảo duy trì, cải thiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý của đơn vị mình, kiên quyết không để tụt hạng, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Ông có thể cho biết cụ thể hơn về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm liên quan đến các chỉ tiêu, thành phần trong chỉ số PCI mà Chỉ thị 08/CT-UBND đề ra?

Về các biện pháp giảm chi phí gia nhập thị trường cần nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp trong đăng ký, công khai quy trình, thủ tục, lệ phí đăng ký kinh doanh tại bộ phận “một cửa” và website của đơn vị, hướng tới thí điểm nhận hồ sơ qua mạng. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đối với công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Phấn đấu rút ngắn thời gian cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống 8 ngày và giảm thời gian DN chính thức đi vào hoạt động. Rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận QSDĐ không quá 30 ngày. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa” tại cơ quan, đơn vị. Phân công công chức có đủ năng lực, trình độ nghiệp vụ, khả năng hướng dẫn giải thích cho DN và nhà đầu tư. Công khai quy trình thủ tục, mẫu hóa tất cả các văn bản và cung cấp miễn phí cho DN. Chỉ yêu cầu DN, nhà đầu tư bổ sung hoàn chỉnh sửa chữa hồ sơ một lần, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Các biện pháp cải thiện khả năng tiếp cận đất đai, Hòa Bình cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để DN tiếp cận đất đai, mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục thực hiện kế hoạch này trên toàn tỉnh. Công khai và nghiêm túc thực hiện quy hoạch để giảm thiểu rủi ro cho DN khi bị thu hồi đất làm các công trình công cộng. Thường xuyên đảm bảo khung giá đất đảm bảo phù hợp với giá thị trường.

Các biện pháp cải thiện tính minh bạch, bằng việc xây dựng các trang Web của các cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng và tần suất cung cấp thông tin trên Web. Các ngành, địa phương phải cung cấp kịp thời tài liệu văn bản pháp quy, quy trình thủ tục hành chính, các quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để công dân, doanh nghiệp tra cứu, sử dụng.

Giảm chi phí thời gian cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thông qua việc nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, chất lượng công vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước. Rà soát, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra để tránh chồng chéo, tiết kiệm chi phí thời gian cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Giảm chi phí không chính thức cho DN, nhà đầu tư. Các ngành, địa phương xây dựng các nội quy, quy định để doanh nghiệp được giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn, đúng quy định tại bộ phận “một cửa”. Các cơ quan, đơn vị phải thiết lập đường dây nóng, hòm thư góp ý để người dân, doanh nghiệp kịp thời phản ánh các hiện tượng, hành vi gây nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ công chức.

Có nhiều ý kiến cho rằng, tại Hòa Bình sự cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế đang rất chênh lệch, tỉnh chỉ ưu ái cho các DN lớn hoặc DN nước ngoài, còn DN nhỏ và vừa thì ngược lại, ông có ý kiến gì về vấn đề này?

Trong Chỉ thị số 08/CT-UBND có nêu rõ: Đảm bảo cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong việc tiếp cận đất đai, vay vốn tín dụng, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, các hợp đồng kinh tế, cơ chế miễn giảm thuế, tháo gỡ khó khăn cho DN Nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài và DN dân doanh. Qua đó, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố phải công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính của tỉnh tới tất cả các loại hình doanh nghiệp. Không phân biệt đối xử với DN thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.

Về các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, thiết chế pháp lý… được Hòa Bình thực hiện như thế nào, thưa ông?

Hiện nay các sở, ban, ngành đang tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và tăng cường năng lực của các cơ quan chức năng hỗ trợ doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho DN tiếp cận với các dịch vụ khoa học kỹ thuật; tư vấn pháp lý, tư vấn thị trường, tìm kiếm đối tác, dịch vụ giới thiệu việc làm, dịch vụ đào tạo nghề… Đặc biệt, Hòa Bình khuyến khích phát triển dịch vụ hỗ trợ DN từ thành phần kinh tế tư nhân.

Về phát triển nguồn nhân lực và thiết chế pháp lý, Hòa Bình đang từng bước nâng cao chất lượng lao động phổ thông và đào tạo nghề, mở rộng quy mô đào tạo nghề nhằm tạo ra lực lượng lao động có tay nghề, đáp ứng được yêu cầu phát triển, có kỷ luật lao động phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đào tạo nghề và giới thiệu việc làm phát triển. Thực hiện đào tạo theo địa chỉ, tổ chức thường xuyên các hội chợ việc làm.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan phòng chống tham nhũng đảm bảo các hành vi tham nhũng được phát hiện và xử lý; các vụ tranh chấp, các vụ khiếu nại, tố cáo, các vụ án kinh tế được xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với sự quyết liệt cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, ông có thể đưa ra con số về PCI mà Hòa Bình hướng đến? 

Trong kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2015 của Hòa Bình với mục tiêu phấn đấu cải thiện các chỉ số, nâng dần vị trí xếp hạng PCI trung bình so với cả nước (từ vị trí thứ 41 đến vị trí thứ 47) ngay trong năm 2014; Từ năm 2015 trở đi sẽ đạt mức trên trung bình và vào nhóm khá (từ vị trí thứ 14 đến vị trí thứ 40).

Để có kết quả này, mục tiêu chung của Hòa Bình là xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh. Trên cơ sở cải thiện chỉ số PCI, tạo động lực cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH năm 2014 và những năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Lê Kiên