TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: ĐẨY MẠNH CÔNG NGHỆ ĐỂ TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

 

Nhằm cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn, tăng NSLĐ, chất lượng, công tác cơ giới hóa trong khai thác, đào lò được đặc biệt quan tâm. Tập đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh SXKD theo hướng chuyển đổi từ sản xuất - tiêu thụ sang SXKD, nên NSLĐ tính theo doanh thu tăng đáng kể. Đây là kết quả của hướng tư duy phù hợp với nền kinh tế thị trường.

                                        Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ để khai thác than, đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị trong khối sản xuất than hầm lò đã đạt sản lượng khai thác than bằng công nghệ cơ giới hóa và cơ giới hóa đồng bộ trên 2,5 triệu tấn, chiếm 13% tổng sản lượng khai thác than hầm lò toàn tập đoàn. Theo thống kê, những năm gần đây, sản lượng khai thác than bằng công nghệ cơ giới hóa của TKV đều tăng đáng kể, chiếm từ dưới 10% lên đến 13% tổng sản lượng khai thác hầm lò. Trong đó, Cty CP than Hà Lầm là đơn vị có điều kiện thuận lợi nhất về địa chất và tính chất vỉa than. Hiện đơn vị đang khai thác 1 lò chợ có công suất kỷ lục là 1,2 triệu tấn/ năm và 1 lò chợ công suất 600.000 tấn/năm bằng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ. NSLĐ tăng 3,39 lần so với lò chợ công nghệ giá xích, tăng 4,41 lần so với lò chợ giá XDY và nâng cao mức độ an toàn cho người lao động.

Không riêng Công ty CP than Hà Lầm, một số đơn vị như Công ty CP than Vàng Danh, Công ty than Nam Mẫu, Công ty than Dương Huy cũng tăng cường đầu tư cơ giới hóa cho những lò chợ khấu than bằng máy công suất 450.000.000 tấn/năm. Theo kế hoạch, trong những năm tới, TKV sẽ tiếp tục đầu tư ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa; cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo toàn diện đến đời sống của công nhân, nhằm tạo ra đột phá tăng trưởng nhanh và bền vững. Phấn đấu đạt sản lượng cả năm đạt trên 4 triệu tấn than khai thác bằng công nghệ cơ giới hóa và cơ giới hóa đồng bộ. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 12 lò chợ cơ giới hoá đồng bộ với tổng công suất khai thác bằng công nghệ cơ giới hóa và cơ giới hóa đồng bộ lên 6,58 triệu tấn than khai thác/năm, chiếm khoảng 20% tổng sản lượng than khai thác hầm lò và sẽ tiếp tục tăng dần vào các năm sau.