Tuyển than Cửa Ông hoàn thành nhiều mục tiêu sản xuất kinh doanh

 

Trong 9 tháng năm 2019 tình hình sản xuất, tiêu thụ của Công ty gặp nhiều khó khăn. Than nguyên khai một số mỏ vùng Cẩm Phả giao không ổn định, sản lượng giảm, than tiêu thụ bất cập về chủng loại, giá bán thấp, doanh thu giảm. Than chất lượng cao gặp nhiều khó khăn do nhu cầu của thị trường giảm mạnh...

Song được Tập đoàn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ và có sự phối hợp tích cực của các đơn vị trong vùng, Công ty đã chủ động xây dựng các phương án sản xuất phù hợp; triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhưng cũng rất linh hoạt trong điều hành sản xuất, tiêu thụ.


                           Công ty Tuyển than Cửa Ông nỗ lực sản xuất hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2019

Tăng cường pha trộn nguồn than nhập khẩu tại Tuyển 1, cân đối xem xét việc pha trộn than nhập khẩu tại Tuyển than 2 để giải phóng kho chứa tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận than nhập khẩu. Chuẩn  bị tốt nguồn than cám 5a.1, cám 6a.1 giao cho các hộ tiêu thụ điện (đặc biệt các hộ lấy than pha trộn than trong nước với than nhập khẩu có chất bốc Vk từ 10 - 12%).

Song song đó, Công ty đã xây dựng phương án sản xuất than cám 6a.1, 6b.1 và kéo than cám 7A sạch mỏ Đèo Nai, Cọc Sáu đảm bảo số lượng, chất lượng giao cho Nhiệt điện Cẩm Phả. Chú trọng công tác đảm bảo chất lượng than mua mỏ, than sản xuất sau tuyển, than tiêu thụ; chỉ đạo điều hành để chất lượng tiêu thụ đảm bảo Ak đạt mức từ trung bình đến cận trên của khung chất lượng của chủng loại than xuất bán.

Về các chỉ tiêu, sản lượng than mua mỏ 9 tháng Công ty đạt 7,05 triệu tấn; than vào sàng đạt 7,04 triệu tấn; than sạch sản xuất đạt 6,5 triệu tấn, bằng 73,3% KH năm; tỷ lệ thu hồi là 89%, bằng 106% KH năm; than tiêu thụ đạt 6,35 triệu tấn; doanh thu tổng số 9.708 tỷ đồng; tiền lương bình quân đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng.

Hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của cả năm 2019, tại Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh quý III năm 2019, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV với các chỉ tiêu cụ thể: than mua mỏ đạt 2,6 triệu tấn; than tiêu thụ đạt 2,25 triệu tấn; doanh thu đạt 3,6 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục củng cố và duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu; hoàn thành các dự án đầu tư đúng tiến độ để phục vụ sản xuất; tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường tiết kiệm, tiết giảm chi phí sản xuất; thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của Công ty, TKV và của Nhà nước. Đặc biệt, giữ vững an ninh trật tự, an toàn, làm tốt công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.