CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV: Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN trong sản xuất, bảo vệ môi trường

 

Đặc biệt, trong công tác bảo vệ môi trường, Công ty rất quan tâm triển khai,  áp  dụng  những  công nghệ mới, tiên tiến để nâng cao chất lượng môi trường trong và xung quanh các nhà máy. Theo ông Thân Thế Đảng, Tổng Giám đốc Công ty: Nhiệt điện Cẩm Phả được xây dựng bên bờ Vịnh Bái Tử Long, nên ngay từ khâu thiết kế, mua sắm thiết bị đến công nghệ đều phải tính đến yếu tố cảnh quan khu vực và bảo vệ môi trường. Các nhà máy được sử dụng công nghệ mới nhất của thế giới, thiết bị chính, lò hơi sản xuất theo công nghệ Mỹ. Công ty đang áp dụng công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn để xử lý khí SO2 với hiệu suất 95%; hệ thống khử bụi tĩnh điện; hệ thống xử lý nước thải được đầu tư theo công nghệ hiện đại, công suất 80m3/giờ, có thể xử lý tất cả các nguồn nước thải sản xuất, sinh hoạt và nhiễm dầu; nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn B của QCVN40/2011-BTNMT.

Với công nghệ lọc bụi tĩnh điện, hiệu suất khử bụi đạt xấp xỉ 100%, đạt quy chuẩn QC 22:2009/BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi trường. Theo đó, mỗi lò hơi có một hệ thống lọc bụi tĩnh điện riêng, được lắp đặt ngay từ khi xây dựng dự án. Công nghệ lọc bụi tĩnh điện là tích điện cho các hạt tro trong dòng khói để thu hồi và thải đi. Khi các hạt tro đi qua trường lọc bụi này sẽ bị hút giữ lại. Định kỳ, hệ thống búa gõ sẽ tác động làm cho bụi rơi xuống phễu thu gom phía dưới và thải ra hệ thống silô chứa.

Để kiểm soát chặt chẽ môi trường, Công ty lắp đặt hệ thống quan trắc tự động của các lò hơi 1, 2, 3, 4, đồng thời phối hợp với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thực hiện quan trắc 4 lần/ năm. Kết quả đo được truyền trực tiếp về Trung tâm Quan trắc môi trường tự động Sở TN&MT và Trung tâm Điều hành TKV tại Quảng Ninh. Các biến động sẽ được Công ty điều chỉnh kịp thời. Từ đầu năm đến nay, tất cả các thông số quan trắc về không khí, độ ồn, rung, nước thải, chất thải rắn, tài nguyên sinh học được theo dõi tại Công ty cho thấy đều đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn Việt Nam quy định hiện hành. Tại bãi chứa tro xỉ, Công   ty cũng đang vận hành hệ thống phun sương dập bụi tự động trên các tuyến đường vận chuyển và bề mặt, đồng thời thực hiện che phủ bằng bạt chống bụi với diện tích gần 20.000m2.

Tổng Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả Thân Thế Đảng cho biết: “Để nâng cao năng suất phát điện và làm tốt công tác bảo vệ môi trường, một trong những giải pháp mà Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả- TKV luôn chú trọng là đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào quá trình sản xuất kinh doanh” .

Thời gian tới, Công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng KH&CN thông qua việc từng bước tự động hóa các khâu vận hành, qua đó, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, áp dụng những công nghệ mới trong xử lý bụi, khí thải, nước thải nhằm bảo vệ tốt môi trường trong và quanh khu vực nhà máy.

                                                                                                                                                                 QUANG ANH