BNB: ĐẦU TƯ DỰ ÁN CỤM CN TAM LINH, HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA Nỗi bật

 

 1. Mục tiêu dự án:
  • Từng bước hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng và mở rộng thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 tầm nhìn sau năm 2025 đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 và quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến 2025, định hướng đến 2030 được Chủ tịch UBND phê duyệt tại Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 9/8/2017.
  • Cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Nga Sơn tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình xây dựng Cụm công nghiệp.
  • Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhằm khai thác và sử dụng đất có hiệu quả, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải quyết việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển công nghiệp và dịch vụ nông thôn.
 • Đầu tư hạ tầng kỹ thuật để phát triển Cụm công nghiệp Tam Linh, xã Nga Mỹ, xã Nga Văn, huyện Nga Sơn trở thành Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chất lượng
 1. Diện tích, địa điểm và phạm vi thực hiện dự án:
 • Diện tích: Diện tích khu đất dự kiến thực hiện có là 39,68
 • Địa điểm: Khu đất thực hiện dự án được xác định trên địa giới hành chính xã Nga Mỹ, xã Nga Văn, phía Tây thị trấn Nga Sơn. Ranh giới khu đất được giới hạn như sau: + Phía Bắc giáp ruộng canh tác; + Phía Nam giáp ruộng canh tác;

+ Phía Tây giáp ruộng canh tác; + Phía Đông giáp ruộng canh tác.

 1. Cơ cấu sử dụng đất cho dự án khoảng 39,68 ha cụ thể như sau:
  1. Diện tích đất được duyệt theo Quy hoạch 1/500 của UBND huyện Nga Sơn: 47,60
  2. Đất hiện trạng SXKD, đất tôn giáo (Giữ nguyên): 7,92
  3. Đất Công ty Winner Vina: 7,30 ha. 2:Đất cây xăng: 0,10 ha.
  4. Đất chùa: 0,52 ha.
  5. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (I-II): 39,68
   1. Đất trung tâm điều hành, dịch vụ: 0,97
   2. Đất sản xuất công nghiệp: 22,00 ha.
   3. Đất xây xanh, thoát nước: 4,97
   4. Đất giao thông: 9,74
   5. Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: 2,00
   6. Ngành nghề hoạt động: Dự kiến thu hút đầu tư các ngành nghề: Ngành may mặc, dệt nhuộm, tiểu thủ công, nghề truyền thống, điện - điện tử, cơ khí... và các ngành nghề khác có liên quan.
 1. Tổng mức vốn đầu tư: 231,228 tỷ đồng.
 2. Tiến độ thực hiện dự án:

Tiến độ thi công dự án được chia làm 2 giai đoạn, cụ thể:

 • Giai đoạn I: Đầu tư xây dựng hạ tầng và đưa vào khai thác 20
 • Chuẩn bị đầu tư, bồi thường GPMB: Quý II năm 2018 đến quý III năm 2018;
 • Các thủ tục cấp đất và đầu tư xây dựng: Quý IV năm 2018 đến quý I năm 2019;
 • Khởi công xây dựng: Quý I năm 2019;
 • Hoàn thành đưa dự án vào sử dụng: Quý IV năm
 • Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng hạ tầng và đưa vào khai thác 68 ha.
 • Chuẩn bị đầu tư, bồi thường GPMB: Quý I năm 2020 đến quý III năm 2020;
 • Các thủ tục cấp đất và đầu tư xây dựng: Quý IV năm 2020 đến quý I năm 2021;
 • Khởi công xây dựng: Quý I năm 2021;
 • Hoàn thành đưa dự án vào sử dụng: Quý IV năm 2021.