HỘI TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TP.HỒ CHÍ MINH (HCCAA) DIỄN ĐÀN CHO CÁC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

 

Trong xu thế đó, Hội Trọng tài thương mại thành phố Hồ Chí Minh (HCCAA) đã ra đời tròn 1 tuổi. Đây là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các trọng tài viên và các trung tâm trọng tài thương mại tại TP.HCM nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên; duy trì sự ổn định, phát triển hoạt động trọng tài thương mại tại TP. HCM; xây dựng các giá trị chuẩn mực của trọng tài viên có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn giỏi, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại của xã hội và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Đến nay, HCCAA đã có hơn 100 hội viên tham gia Hội, bao gồm các trọng tài viên đang hoạt động tại các trung tâm trọng tài thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các hội viên liên kết đang hoạt động trọng tài tại Hà Nội.

Vừa ổn định bộ máy, HCCAA đã chú ý đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trọng tài thương mại thông qua việc tổ chức các buổi hội thảo chia sẻ với các doanh nghiệp về các ưu điểm, cơ chế giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại. Đồng thời, HCCAA đã phối hợp với Sở Tư pháp thành phố và Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các trọng tài viên, các doanh nghiệp về: Hội nhập kinh tế quốc tế và những gợi ý trong việc thực thi các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới; Pháp luật về Hợp đồng và Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại.

Để nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức trọng tài trên địa bàn, HCCAA đã tổ chức khảo sát 8 trung tâm trọng tài thương mại có hội viên tham gia Hội. Thông qua đó, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc mà các tổ chức trọng tài đang gặp phải trong quá trình thực hiện Luật Trọng tài thương mại năm 2010, cơ chế, chính sách, về quá trình thi hành phán quyết trọng tài… để cùng đưa ra những biện pháp tháo gỡ và hỗ trợ các tổ chức trọng tài.

Đẩy mạnh Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trọng tài thương mại

Một trong những nhiệm vụ được HCCAA chú trọng sau khi thành lập là thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trọng tài thương mại. Trong năm 2018, HCCAA đã tiếp nhiều tổ chức trọng tài quốc tế đến thăm và làm việc như Hội Luật học tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc; Đoàn Trường Đại học Luật New Zealand; Văn phòng Luật sư Đài Loan… Các bên đã trao đổi về vai trò của trọng tài thương mại trong thời kỳ hội nhập, đồng thời tập trung chia sẽ kinh nghiệm hoạt động, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực trọng tài thương mại. Ông Reanue Ou - Phó Chủ tịch Hiệp hội Trọng tài Thế giới thay mặt cho Hiệp hội Trọng tài thương mại thế giới đã chính thức mời HCCAA tham dự Hội nghị Trọng tài thế giới tổ chức tại Bắc Kinh vào năm 2020.

Trong năm 2018, Ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế HCCAA đã tham gia Đại hội lần thứ 13 của Hiệp hội Luật gia các nước ASEAN (ASIAN LAW ASSOCIATION) tại Singapore ngày 25/7/2018; Tham dự Hội nghị Thường niên năm 2018 theo lời mời của Hiệp hội Luật sư tiểu bang California tại thành phố San Diego, và thảo luận về các chương trình phối hợp giữa Hội Trọng tài Thương mại thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Luật sư California tại Hoa Kỳ trong thời gian từ ngày 7/9/2018 đến ngày 16/9/2018; Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các Đoàn Luật sư, Trung tâm Trọng tài các nước như Nhật Bản, Malaysia, Pháp, Hongkong, Indonesia, Philippines...

Thông qua các chuyến làm việc, HCCAA đã tìm hiểu các án lệ về Trọng tài thương mại Quốc tế cũng như trao đổi về vai trò của luật sư trong hoạt động giải quyết tranh chấp quốc tế. Bên cạnh đó, Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam (VLCAC) và Hiệp hội Luật sư California đã ký hợp tác về trao đổi kinh nghiệm, học tập và cập nhật các quy định pháp luật quốc tế đến năm 2022.

Hoạt động phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan chức năng liên quan

Trên cơ sở “Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của trọng tài thương mại đến năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh”, tháng 7/2018, Sở Tư pháp thành phố và Hội trọng tài thương mại thành phố đã ký kết Kế hoạch số 655/KHPH-STP-HCCAA về việc “Phối hợp tuyên truyền về trọng tài thương mại và nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ trọng tài viên năm 2018” với mục tiêu nâng cao hiểu biết, nhận thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong đó có doanh nghiệp về vị trí, vai trò của trọng tài thương mại và lựa chọn phương thức trọng tài để giải quyết tranh chấp thương mại. Đồng thời, HCCAA đã phối hợp với Sở Tư pháp thành phố, Tòa án Nhân dân thành phố, Cục Thi hành án Dân sự thành phố ký kết “Kế hoạch phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động trọng tài thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020” để nâng cao cơ chế thông tin giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với các tổ chức trọng tài thương mại, qua đó tăng cường phối hợp trong công tác quản lý và hỗ trợ cho hoạt động trọng tài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức trọng tài thương mại góp phần vào quá trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Năm đầu tiên của nhiệm kỳ đầu khép lại với những kết quả khích lệ, giờ đây HCCAA tiếp tục nỗ lực hướng đến công tác và kế hoạch cho nhiệm vụ mới năm 2019.Theo đó, năm 2019 HCCAA sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng trọng tài cho hội viên, phối hợp với lãnh đạo Tòa án Nhân dân báo cáo một số kinh nghiệm trong việc hủy phán quyết trọng tài, và 1 lớp kỹ năng soạn thảo Phán quyết Trọng tài; Hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội. Hội cũng sẽ xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp trọng tài trong hoạt động TTTM. Phối hợp với các cơ quan Trung ương, Sở Tư pháp thành phố, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố và các doanh nghiệp tổ chức các Hội thảo về những vấn đề liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại trong tại Singapore ngày 25/7/2018; Tham dự Hội nghị Thường niên năm 2018 theo lời mời của Hiệp hội Luật sư tiểu bang California tại thành phố San Diego, và thảo luận về các chương trình phối hợp giữa Hội Trọng tài Thương mại thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Luật sư California tại Hoa Kỳ trong thời gian từ ngày 7/9/2018 đến ngày 16/9/2018; Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các Đoàn Luật sư, Trung tâm Trọng tài các nước như Nhật Bản, Malaysia, Pháp, Hongkong, Indonesia, Philippines...

Thông qua các chuyến làm việc, HCCAA đã tìm hiểu các án lệ về Trọng tài thương mại Quốc tế cũng như trao đổi về vai trò của luật sư trong hoạt động giải quyết tranh chấp quốc tế. Bên cạnh đó, Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam (VLCAC) và Hiệp hội Luật sư California đã ký hợp tác về trao đổi kinh nghiệm, học tập và cập nhật các quy định pháp luật quốc tế đến năm 2022.

Trên cơ sở “Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của trọng tài thương mại đến năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh”, tháng 7/2018, Sở Tư pháp thành phố và Hội trọng tài thương mại thành phố đã ký kết Kế hoạch số 655/KHPH-STP-HCCAA về việc “Phối hợp tuyên truyền về trọng tài thương mại và nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ trọng tài viên năm 2018” với mục tiêu nâng cao hiểu biết, nhận thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong đó có doanh nghiệp về vị trí, vai trò của trọng tài thương mại và lựa chọn phương thức trọng tài để giải quyết tranh chấp thương mại. Đồng thời, HCCAA đã phối hợp với Sở Tư pháp thành phố, Tòa án Nhân dân thành phố, Cục Thi hành án Dân sự thành phố ký kết “Kế hoạch phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động trọng tài thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020” để nâng cao cơ chế thông tin giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với các tổ chức trọng tài thương mại, qua đó tăng cường phối hợp trong công tác quản lý và hỗ trợ cho hoạt động trọng tài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức trọng tài thương mại góp phần vào quá trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Năm đầu tiên của nhiệm kỳ đầu khép lại với những kết quả khích lệ, giờ đây HCCAA tiếp tục nỗ lực hướng đến công tác và kế hoạch cho nhiệm vụ mới năm 2019. Theo đó, năm 2019 HCCAA sẽ tổ chức và ngoài nước; những vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, như về đất đai, môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội…Tại hội nghị tổng kết cuối năm hoạt động của HCCAA mới đây đã có nhiều đóng góp tâm huyết cho Hội. Ông Nguyễn Thanh Bình (trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Thương mại TP.HCM - TRACENT) cho rằng, hội nên tập trung vào đối tượng chủ yếu là doanh nghiệp. Cần đưa nội dung trọng tài vào các chương trình tiếp xúc và hỗ trợ pháp lý để doanh nghiệp thấy được mặt lợi khi lựa chọn trọng tài. Đồng tình, ông Lê Hoài Trung (trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam - VLCAC) mong muốn các ban thuộc hội phải hoạt động có hiệu quả để tạo nên sức mạnh của hội. Bà Mai Thị Tuyết Hạnh đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp thành phố ghi nhận kết quả mà HCCAA đã làm được trong năm qua. Theo bà Hạnh, HCCAA cũng cần xây dựng nhiều chương trình hoạt động về pháp luật để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn về trọng tài. Cần chú trọng tuyên truyền giải quyết tranh chấp bằng trọng tài cho nhiều doanh nghiệp để họ có thêm lựa chọn khi giải quyết tranh chấp ngoài tòa án.