PVN: Quyết liệt tái cấu trúc, hoàn thành tốt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Nỗi bật