VBCSD: Tiên phong cùng doanh nghiệp “bước đi” bền vững Nỗi bật

Tiên phong và đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ kinh doanh có lợi nhuận, kinh doanh liêm chính, bảo đảm phát triển bền vững, xây dựng tính nhất quán và minh bạch trong quan hệ kinh doanh tại Việt Nam... đó là những công việc không hề đơn giản, đôi khi là “lội ngược dòng”... đối với VBCSD.

 Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc phát biểu

Năm 2014, trong bối cảnh khó khăn chung của Việt Nam và thế giới, khó khăn trong hoạt động doanh nghiệp, Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững (VCCI) đã nỗ lực thực hiện, triển khai hiệu quả hàng loạt các dự án, chương trình, sáng kiến nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN Việt Nam.

Tại cuộc họp Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) với Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đãghi nhận vai trò quan trọng và những đóng góp nổi bật của VBCSD trong việc thúc đẩy phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và của cả quốc gia nói chung.

Giám đốc Văn phòng Phát Triển Bền Vững Nguyễn Quang Vinh phát biểu

Hoạt động vì doanh nghiệp PTBV

Thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ: Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, được VCCI giao nhiệm vụ, Hội đồng DN vì sự PTBV VN và Ban Pháp chế đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện. Kế hoạch đã trình lên Phó Thủ tướng và Hội đồng Quốc gia Vì sự PTBV và Nâng cao Năng lực cạnh tranh cùng báo cáo thực hiện Nghị quyết 19 này. Một loạt các hoạt động trong kế hoạch hành động nói trên cũng đã được triển khai gồm: Phát triển nông nghiệp bền vững thông qua mô hình kinh doanh cùng người có thu nhập thấp; Hỗ trợ DN sử dụng báo cáo bền vững như một công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh và Ứng dụng KHCN vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh, VBCSD cũng đã lập kế hoạch triển khai nhóm hoạt động thúc đẩy phong trào “DN phát triển bền vững”, nâng cao năng lực và thị trường dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và quản lý phục vụ tăng trưởng xanh.

Diễn đàn DN PTBV Việt Nam được VBCSD lần đầu tiên tổ chức với sự tham gia của hơn 300 đại biểu, chia sẻ và thảo luận những thực tiễn tốt và các giải pháp, mô hình PTBV như: Báo cáo bền vững; Sử dụng hiệu quả năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu; Phát triển DN xã hội và kinh doanh cùng người có thu nhập thấp... Diễn đàn này sẽ được tổ chức thường niên, năm 2015 dự kiến tiếp tục khai thác khía cạnh nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua phát triển bền vững.

Các hoạt động tiếp theo sau diễn đàn cũng được thực hiện gồm: Báo cáo Khảo sát hiện trạng và xu hướng sử dụng báo cáo bền vững tại VN và thế giới; Triển khai xây dựng Bộ chỉ số DNBV (hoàn thành năm 2015); Hoàn thiện đề án Thúc đẩy áp dụng báo cáo bền vững và Bộ chỉ số DNBV tại VN giai đoạn 2015 - 2017; hoàn thiện báo cáo Khuyến nghị chính sách về hiệu quả năng lượng, giảm thiểu biến đổi khí hậu; xây dựng đề án Thí điểm mô hình kinh doanh cùng người có thu nhập thấp trong 3 ngành: Sữa, chè, cà phê.

Tại Hội thảo Xây dựng Ủy ban Cố vấn quốc tế về năng suất xanh (12/2014) do Tổ chức năng suất châu Á (APO) tổ chức, VBCSD đã tham gia và thảo luận những vấn đề thiết thực như: Xanh hóa các DN châu Á trong chương trình nghị sự bền vững toàn cầu; Đẩy mạnh hợp tác khu vực về năng suất xanh; Thành lập các Ủy ban cố vấn về năng suất xanh hướng tới sự thành lập một Ủy ban cố vấn quốc tế về năng suất xanh. Thông qua cuộc làm việc và tiếp xúc với giám đốc VBCSD, APO đã thỏa thuận cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình liên quan đến cải thiện năng suất lao động của VCCI.

Trong cuộc họp thành viên của Hội đồng DN vì sự PTBV Thế giới (WBCSD) tại Atlanta - Hoa Kỳ (11/2014) gồm 500 đại biểu, VBCSD đã tham dự và trình bày các dự án của VBCSD trong khuôn khổ Chương trình hành động 2020 về tầm nhìn kinh doanh bền vững do WBCSD khởi xướng với mục tiêu hiện thực hóa báo cáo Tầm nhìn 2050 về một hành tinh bền vững WBCSD. VBCSD cũng đã giới thiệu tại cuộc họp này 3 giải pháp - dự án của mình đóng góp cho chương trình hành động 2020, đó là: Trao quyền kinh tế cho phụ nữ; Sử dụng hiệu quả năng lượng - giảm thiểu biến đổi khí hậu; Nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực.

Với dự án Xây dựng chương trình hành động 2020 của DN Đông Nam Á do Hội đồng DN vì sự PTBV Singapore khởi xướng, VBCSD đã tổ chức hội thảo và giới thiệu chương trình này tới đông đảo đại diện các thành phần trong nước, quốc tế tham dự. Mục tiêu của dự án là tạo ra một diễn đàn để các DN trong khu vực Đông Nam Á trao đổi và đóng góp những giải pháp cho những thách thức về môi trường và xã hội, đồng thời củng cố và đẩy mạnh sự PTBV của các DN. VBCSD cũng đã đề ra tiêu chí và kế hoạch sơ bộ thực hiện dự án. Chương trình hành động 2020 của VN sẽ bám sát những lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và được xây dựng dựa trên nhu cầu và nguồn lực của các DN, trong đó các hội viên của VBCSD giữ vai trò tiên phong. Báo cáo tổng hợp dự án sẽ tham vấn ý kiến của toàn thể hội viên VBCSD, các Hiệp hội DN, Bộ ngành liên quan và các tổ chức phi Chính phủ.

Ngoài ra, các hoạt động thường xuyên trong 4 lĩnh vực truyền thông nâng cao nhận thức; đào tạo; nghiên cứu và hợp tác quốc tế tiếp tục được VBCSD thực hiện hiệu quả với các Bộ, ngành; cơ quan truyền thông, báo chí; các tổ chức quốc tế... thông qua các hội thảo, diễn đàn, các khóa tập huấn, đào tạo về các chủ đề: nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững...

Những định hướng

Năm 2015, VBCSD tiếp tục triển khai các dự án Hội đồng DN vì sự PTBV VN; đề án thúc đẩy thực hiện liêm chính trong kinh doanh; Chương trình quốc gia về an toàn - VSLĐ giai đoạn 2011 - 2015; Dự án đào tạo sản xuất sạch hơn và quản lý chất thải cho các DN tại VN; Dự án hỗ trợ các DN VN thực hiện trách nhiệm xã hội DN nhằm mục tiêu sản xuất và tiêu thụ bền vững và dự án đối thoại tại nơi làm việc... Các dự án được triển khai thông qua 5 nhóm hoạt động chính: Truyền thông và nâng cao nhận thức; Đào tạo; Nghiên cứu; Hợp tác quốc tế; Chương trình hành động chung.

VBCSD cũng hướng hoạt động của mình tới những mục tiêu, ý nghĩa mà Phó Thủ   tưởng Vũ Đức Đam đã định hướng: VBCSD tập trung nhiều hơn vào công tác phát triển bền vững cho các doanh nghiệp mới thành lập; đưa nhiều hơn các tiêu chí về PTBV vào những bộ tiêu chí chấm điểm trong các giải thưởng dành cho doanh nghiệp do VBCSD và VCCI tổ chức. Chính phủ mong muốn VBCSD tích cực hỗ trợ Chính phủ trong việc xây dựng nghị quyết về nâng cao năng suất. Nghị quyết này có thể được xây dựng mới hoàn toàn hoặc sẽ được đưa vào Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. VBCSD/VCCI cần tham gia công tác xây dựng Báo cáo Phát triển Việt Nam 2035 và lập ra một trang web để lấy ý kiến góp ý của cộng đồng cho Báo cáo này. Đồng thời, VBCSD cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Ngoại giao để xúc tiến việc Chính phủ Việt Nam gia nhập Nhóm Những người bạn của Mục 47 (GoF47) - một nhóm liên chính phủ gồm 10 thành viên. GoF47 có mục tiêu đẩy mạnh chủ đề về việc thực hiện báo cáo bền vững trong các thảo luận liên chính phủ cũng như tạo thuận lợi cho việc học hỏi kinh nghiệm và trao đổi những thực tiễn tốt giữa các chính phủ thành viên nhằm tăng cường tính hiệu quả của các chính sách và sáng kiến về việc thực hiện báo cáo bền vững.

Hiền Hòa TGA