Nét đẹp Mù Căng Chải

 

Đập lúa

 

Đến Trường

 

Được gió

 

Được mùa ngô

 

Mùa thu hoạch

 

Nấc thang vàng

 

Ruộng nước Việt Nam

 

Tổng hợp: TGA

Xem thêm trong chuyên mục này « Vui xuân SaPa Làng miến Cự Đà »