HỘI NHẬP & PHÁT TRIỂN

 

VIỆT NAM NGÀY NAY TRÊN ĐÀ HỘI NHẬP & PHÁT TRIỂN

 

 

Bình Minh Tam Cốc( Đoàn Văn Chiến- Ninh Bình)

Cano ngày hội( Lê Mỹ- Vũng Tàu)

Khai thác than

 

(Hoa của thợ(VÕ văn hoàng- HCM)

 

Đất nước vào xuân

Thu hoạch muối

Sản xuất sợi

Tầm cao mới

Đòn quyết định