Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng hành cùng doanh nghiệp

 

Tác giả: Thống Nhất.