Bộ ảnh Luyện đồng Lào Cai

 

1. Khai thác

2. Toàn cảnh chi nhánh luyện đồng Lào Cai

3. Lò luyện 1 của chi nhánh.

4. Lò luyện 2 của chi nhánh

5. Lò phản xạ tinh luyện

6.Đúc đồng

7. Kiểm tra điện phân

8.Thành phẩm