Đảng bộ VCCI đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

Sáng 10/2, Đảng uỷ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Quang cảnh hội nghị diễn ra sáng 10/2

Tham dự Hội nghị có: đồng chí Vũ Tiến Lộc – Bí thư Đảng đoàn VCCI, Chủ tịch VCCI; đồng chí Hoàng Văn Dũng – Bí thư Đảng uỷ VCCI, Phó Chủ tịch VCCI; đồng chí Phạm Thị Thu Hằng – Tổng thư ký VCCI.

Hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Tổng thư ký VCCI cho biết  “Trong năm 2014, Đảng uỷ VCCI đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng”.

TS Phạm Thị Thu Hằng dẫn chứng: công tác chính trị tư tưởng, nghiên cứu quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng uỷ Khối theo hướng thiết thực, hiệu quả; công tác xây dựng Đảng và công tác nhân sự tiếp tục được chú trọng, thực hiện đúng các quy định, quy trình đã tạo được sự chuyển biến trong công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý lãnh đạo và một số tổ chức đảng trong Đảng bộ VCCI; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã được các cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp quan tâm, lãnh đạo, tổ chức thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Đảng, góp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng được các cấp uỷ quan tâm, tạo điều kiện, thu hút và phát huy vai trò, chức năng của các tổ chức tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng uỷ VCCI đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại đã chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khoá XI ở các cấp trong Đảng bộ VCCI….

Theo TS Phạm Thị Thu Hằng, trong năm 2015, Đảng bộ VCCI đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm gồm: Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng tham gia Đại hội lần thứ VI của VCCI. Lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp uỷ lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp về đề cương báo cáo chính trị, đề án nhân sự cấp uỷ… theo đúng quy định của Đảng.

Hai là, tăng cường kiểm tra, đôn đóc các cấp uỷ đảng thực hiện chương trình, kế hoạch tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 khoá XI về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, kết hợp với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ba là, tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, nghiên cứu ban hành và triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn chuyên đề về các mặt công tác xây dựng Đảng. Đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, kết nạp đảng viên mới vượt số lượng năm 2014.

Bốn là, tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2015 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nọi dung thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ.

Năm là, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở và tích cực vận động cán bộ, nhân viên và người lao động tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ VCCI nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tiến tới Đại hội VCCI

Trong phần tham luận các đại biểu đều nhất trí cao với bản Báo cáo và cho rằng, năm 2014, Đảng uỷ VCCI đã thành công trong công tác lãnh đạo so với các năm trước như doanh thu tăng 15%, cơ sở vật chất được cải thiện. Đồng thời Đảng uỷ cũng phổ biến kịp thời các thông tin chỉ đạo tới các chi bộ trực thuộc, nâng cao nhận thức của đảng viên. Đóng góp cho phương hướng nhiệm vụ 2015, các đại biểu cho rằng, trong thời gian tới Đảng bộ nên cung cấp các tài liệu hướng dẫn chi tiết cho các buổi sinh hoạt chuyên đề, xây dựng tiêu chuẩn đảng viên để áp dụng trong toàn đảng bộ tạo không khí thi đua, sáng tạo trong từng đảng viên.

TS Vũ Tiến Lộc – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS Vũ Tiến Lộc – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI nhận định, trong thời gian qua, Đảng uỷ đã phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết TW 4. Đây là thành công lớn vì đã khắc phục được hạn chế tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng bộ. Nội bộ không có đơn thư tố cáo. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm. Thực hiện tốt quy trình quy chế  quy hoạch củng cố tăng cường tổ chức Đảng. Các cán bộ trẻ, quần chúng ngoài Đảng đều tha thiết mong muốn được vào Đảng.

Về nhiệm vụ chính trị năm 2014, Đảng uỷ đã thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân; tham gia xây dựng hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế thị trường, các đề án hội nhập và phát triển kinh tế tư nhân.

Đối với Quốc hội, VCCI đã tích cực trong việc xây dựng thể chế các dự luật điển hình là Luật Đầu tư, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế trong thời gian tới. Lần đầu tiên VCCI đã được giao nhiệm vụ trong Luật dạy nghề. Ngoài ra, hoạt động VCCI cũng được đưa vào các nghị quyết, nghị định của Chính phủ và về tất cả các vấn đề liên quan tới doanh nghiệp.

Đặc biệt, năm 2014, VCCI đã được Ban bí thư tin tưởng và giao nhiệm vụ quan trọng. Ví dụ như chỉ số PCI về cải cách môi trường kinh doanh ở các địa phương. “Ban đầu chương trình này được đưa ra với mong muốn là khuyến nghị để các địa phương cải thiện môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, sau một thời thực hiện, Chính phủ đã coi đây là chỉ tiêu pháp lệnh đối với các địa phương đồng thời lấy đó làm số đo để xếp hạng các bộ, ngành” – Chủ tịch VCCI nói.

Về niềm tin và diễn biến hoà bình, VCCI cũng đã thực hiện tốt, giữ vững quan điểm đường lối của Đảng trong công tác đối ngoại, làm thay đổi quan điểm của các tổ chức quốc tế. Ví dụ, khi có sự việc xảy ra ở Bình Dương, Vũng Áng (Hà Tĩnh), lãnh đạo VCCI đã kịp thời có mặt tại hiện trường, đối thoại với nhà đầu tư để trấn an, lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư, từ đó đưa ra kiến nghị với Chính phủ. Khi Chính phủ có quyết định giải quyết thì lãnh đạo VCCI lại kịp thời vào ngay để thông báo với nhà đầu tư, góp phần tạo nên sự ổn định về chính trị.

Sang năm 2015, VCCI sẽ thực hiện cùng lúc Đại hội VCCI và đại hội đảng bộ VCCI, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 09 đồng thời thực hiện tốt vai trò là lực lượng đổi mới trong xây dựng Nghị quyết đại hội 12 của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, kinh tế tư nhân.

Chủ tịch VCCI nhấn mạnh “Vì thương hiệu VCCI, Đảng bộ VCCI sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, lãnh đạo thực hiện thành công nhiệm vụ trong thời gian tới là: Tham mưu tốt cho Đảng gắn với các Hiệp hội và tiến về địa phương”.

Đại hội cũng đã được nghe thông báo của Ban bí thư về giới thiệu nhân sự chuẩn bị Đại hội VCCI 2014-2019. Theo đó, Ban bí thư đã giới thiệu đồng chí Vũ Tiến Lộc tiếp tục làm Chủ tịch VCCI.

Trong khuôn khổ hội nghị, Đảng uỷ khối doanh nghiệp TW trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam cho đồng chí Vũ Tiến Lộc – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI và đồng chí Hoàng Văn Dũng – Bí thư Đảng uỷ VCCI

 Đảng uỷ khối doanh nghiệp TW trao tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân trực thuộc VCCI

Đồng chí Vũ Tiến Lộc – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI và đồng chí Hoàng Văn Dũng – Bí thư Đảng uỷ VCCI trao tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân trực thuộc VCCI vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảng năm 2014.

Đươc biết, Đảng bộ VCCI hiện có 325 đảng viên, gồm 3 đảng bộ cơ sở và 21 chi bộ (trong đó có 13 chi bộ cơ sở, 8 chi bộ trực thuộc), mỗi đảng bộ, chi bộ được tổ chức ở một đơn vị trực thuộc của VCCI hoặc hai đơn vị khác nhau nhưng có chức năng, nhiệm vụ tương đối giống nhau. Việc sắp xếp hệ thống tổ chức đảng trong Đảng bộ đã được Ban thường vụ thực hiện theo nguyên tắc tập trung đầu mối, thống nhất lãnh đạo.

Nguồn: DDDN